Liên hệ chúng tôi


Yêu cầu hỗ trợ khách hàng
Và hỗ trợ chủ thẻ

Đối với tất cả các yêu cầu hỗ trợ khách hàng,
bao gồm hỗ trợ chủ thẻ xin vui lòng gọi:

Europe: +44 115 697 1591
Africa: +27 87 551 8134

e-mail

Info@CareAssistVN.com

Giờ kinh doanh

24 giờ, 7 ngày một tuần

Giờ hành chính

Thứ Hai - Thứ Sáu, 08:00 - 17:00Địa chỉ văn phòng

Vui lòng giải quyết bất kỳ thư từ bằng văn bản đến các địa chỉ liên quan dưới đây:

Europe:

20-22 Wenlock Rd,
London
N17GU
United Kingdom

Africa:

Suite 3A, Bellpark, De Lange Road
Bellville
7530
South Africa